เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ รุ่น Cybow 300

 

 

 

เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ

รุ่น Cybow 300

        

       Cybow R300

  • เป็นเครื่องแบบ Automatic Analyzer Reader
  • ความเร็วในการตรวจวัดสูงสุด 300 รายต่อชั่วโมง
  • ใช้งานง่าย สะดวก
  • สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ (LIS,HIS)
  • สามารถเชื่อมต่อ Barcode reader หรือ Keyboard ได้
  • ใช้ได้กับแถบตรวจปัสสาวะ Cybow 4SG,5,6SGM,7L,11M,2MAC และ 12MAC
Visitors: 208,667