เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ รุ่น Cybow R50s

 

 

 

เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ

รุ่น Cybow R50s

       

        Cybow R-50S

  • เป็นเครื่องแบบ Automatic Analyzer Reader
  • ขนาดเล็ก และตรวจวัดได้ความเร็วสูงสุด 50 รายต่อชั่วโมง
  • หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ใช้งานง่าย และสะดวก
  • สามารถเชื่อมต่อ ExternalPrinter ได้
  • สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ (LIS,HIS)
  • ใช้ได้กับแถบตรวจปัสสาวะ Cybow 2GP,3,4SG,5,6SG,7L,11 และ 2AC
Visitors: 208,663