เครื่องตรวจความเป็นกรดด่าง และก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ

 

 

 

เครื่องตรวจความเป็นกรดด่าง

และก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ

(Automate Blood Gas Analyzer)

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง และก๊าซในเลือดแบบอัตโนมัติ

(Automate Blood Gas Analyzer)

     เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด (Blood Gas)  เพื่อช่วยในการรักษา ติดตาม และประเมินผลการรักษาของแพทย์ 

คุณสมบัติทั่วไป

1. สามารถตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือดได้อย่างอัตโนมัติ
2. มีจอแสดงผลเป็น LCD แบบ Color TFT ขนาด 7 นิ้ว หน้าจอสัมผัส ภาพสี ขนาดใหญ่
3. มี Thermal Paper Printer ในตัว
4. อายุแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 7 ชั่วโมง
5. สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,549