ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ CareUS Flu A&B Plus

 

 

 

 

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่

"CareUS Flu A&B Plus"

 

 

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ "CareUS Flu A&B Plus"

         โรคไข้หวัดใหญ่ (ภาษาอังกฤษ: influenza หรือ flu) เป็นอีกโรคที่พบได้บ่อยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ
และยังเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น การรู้จักวิธีรักษาที่ถูกต้องก็จะช่วยรักษาโรคให้หายเร็วขึ้น และหากรู้จักวิธีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของอาการโรคไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน

สายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดที่มีระดับความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดา แต่ในอาการเริ่มแรกมักจะไม่แตกต่างกันนัก
ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละคนยังแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อ โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์หลักๆ คือ
1)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง มีการแพร่ระบาดที่ควบคุมได้ยากกว่าชนิดอื่นๆ
   เชื้อที่ตรวจพบในร่างกายยังสามารถเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ได้สูง ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนและติดเชื้อขึ้นมาได้
2)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นไวรัสที่จะพบเชื้อได้ในคนเท่านั้น อาการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A ส่วนมากจะเกิดการแพร่ระบาดในช่วงฤดู       หนาว เพราะสภาพแวดล้อมที่เชื้อไวรัสชนิดนี้ชอบคืออากาศเย็นและแห้ง
3)ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C เป็นชนิดที่มีความรุนแรงน้อยกว่าและไม่นำไปสู่การระบาด

ความแตกต่าง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B
ให้สังเกตง่ายๆ ว่าหากเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นมา อาการของสายพันธุ์ A จะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ B อยู่มาก เมื่อแพร่ระบาดแล้วจะยากต่อการควบคุม
ผู้ป่วยที่ติดไวรัสสายพันธุ์ A จึงต้องระมัดระวังตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ใส่ผ้าปิดจมูก หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด เพราะหากคนอื่นได้รับเชื้อ มีการรักษาไม่ถูกวิธีเสี่ยงที่ไวรัสจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย
การรักษาก็จะทำได้ยุ่งยากมากขึ้นตามมา

ชุดตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่ CareUS FluA&B Plus
เป็นการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการ Immunochromatography
เพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B จาก nasopharyngeal swab
ใช้เวลาทดสอบเพียง 10 นาที


ชุดทดสอบประกอบด้วย

1) ตลับทดสอบ CareUS FluA&B Plus บรรจุ 20 ตลับทดสอบ/กล่อง
2)น้ำยาทดสอบ (Extraction vial)
3)จุกปิด (filter cap)
4)nasopharyngeal sterile swab
5)Influenza A positive control swab
6)Influenza B positive control swab
7)Negative control swab
8) คู่มือการใช้งาน
เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2012

 

คำเตือน : โปรดศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด และปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ

Visitors: 238,060