ปากกาสำหรับเจาะเลือด

 

 

 

ปากกาเจาะปลายนิ้ว

ราคาปกติ
200 THB
ราคาขาย
150 THB
จำนวน:

 

 

       รายละเอียดปากกาเจาะปลายนิ้ว 

   1. ใช้กับเข็มเจาะปลายนิ้ว
   2. สามารถปรับระดับความลึกได้ 7 ระดับ
   3. ใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยด้วยระบบ ejection

 

     คำเตือน

    - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

    - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

    - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

Visitors: 241,532