เข็มเจาะเลือด

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือด

  

      วัตถุประสงค์

    - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว

 

      คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด

Visitors: 208,669