แถบตรวจเลือด VERI-Q

 

 

 

แถบตรวจ

Test Strip

ราคาขาย
1,000 THB
จำนวน:

 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในการตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินจากเลือด ซึ่งการวัดค่าปริมาณฮีโมโกลบินสามารถรายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, กรัมต่อลิตร หรือ มิลลิโมลต่อลิตร รวมถึงสามารถแสดงฮีมาโทคริตขณะตรวจวัด

 

คุณลักษณะทั่วไป

1) แผ่นทดสอบบรรจุ 50 ชิ้น ภายในขวดที่มีสารดูดความชื้น
2) แผ่นทดสอบมีอายุ 3 เดือน หลังจากการเปิดใช้งานครั้งแรก
3) สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 10 – 40 องศาเซลเซียส
4) ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA 2 ก้อน สามารถใช้งานได้โดยเฉลี่ย 1,000 ครั้ง

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1)ใช้หลักการตรวจวัด Optical method of the reflectance
2)สามารถตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินได้ตั้งแต่ 5 – 25 กรัมต่อเดซิลิตร
3)สามารถรายงานค่าฮีมาโตคริทได้ ( ขณะตรวจวัด)
4)เครื่องตรวจมีหน่วยความจำ 500 ค่า

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532