ชุดตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ HUMASIS Influenza Antigen Card Plus (Cassette)

 

 

 

ชุดตรวจโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

HUMASIS Influenza Antigen Card Plus ชนิด Cassette

 

 

ชุดตรวจโรคไข้หวัดใหญ่

HUMASIS Influenza Antigen Card Plus ชนิด Cassette

Influenza virus หรือ เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญ คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ สายพันธุ์ B  โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่เป็นสายพันธุ์รุนแรงในประเทศไทย

 

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดบรรจุ 30 ชุดตลับทดสอบ (Cassette) /กล่อง

- ปลายด้ามลวดพันสำลี เป็นชนิด flock swab มีประสิทธิภาพสูงในการจับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

- สามารถตรวจได้ทั้ง Influenza virus สายพันธุ์ A และ สายพันธุ์ B แยกสีชัดเจน ในเวลาพร้อมกันได้

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485, CE Mark และ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ Influenza A/B antigen test จำนวน 30 ชิ้น

- Flock swab จำนวน 30 ชิ้น

Extraction buffer 30 ชิ้น

Filter Cap 30 ชิ้น

Negative control swab 1 ชิ้น

Positive control swab สำหรับ Influenza virus สายพันธุ์ A 1 ชิ้น

Positive control swab สำหรับ Influenza virus สายพันธุ์ B 1 ชิ้น

- Package insert 1 แผ่น

 

หลักการชุดตรวจ   : Immunochromatograhpic assay
            สิ่งส่งตรวจ   Nasopharyngeal swab, throat swab และ nasal swab

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532