ชุดตรวจโรคมะเร็งลำไส้ HUMASIS CEA Card (Cassette)

 

 

 

ชุดตรวจโรคมะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้

HUMASIS CEA Card ชนิด Cassette

 

 

    โรคมะเร็งลำไส้ เป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทยและมีอัตราการตายเป็นอันดับต้นๆทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะเพศชายที่เป็นมะเร็งชนิดนี้สูงเป็นอันดับ 3 จากมะเร็งทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรม และปัจจัยเสี่ยง เช่น การทานอาหารที่มีไขมันสูง มีกากใยน้อย ดื่มแอลกอฮอล์ จนพัฒนาเป็นมะเร็งลำไส้ระยะต่างๆ ในความเป็นจริงสามารถรักษาให้หายได้ หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากการตรวจหา Carcinoembryonic Antigen (CEA), อาการทางคลินิก, การสอดกล้องเพื่อวินิจฉัย รวมถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้อัตราการหายขาดสูง

 

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดบรรจุ 30 ชุดตลับทดสอบ (Cassette) /กล่อง

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- สามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจจากเลือดได้ทุกชนิด (Whole blood, Serum, Plasma)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485 และ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ CEA Card จำนวน 30 ชิ้น

- Assay Diluent 1 ขวด

- Package insert 1 แผ่น

 

หลักการชุดตรวจ : Immunochromatograhpic assay
            สิ่งส่งตรวจ :Whole blood, Serum, Plasma

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532