HUMASIS Dengue NS1 Antigen Test Cassette

 

 

 

ชุดตรวจโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

(HUMASIS Dengue NS1 Antigen Test ชนิด Cassette)

ราคาขาย
3,750 THB
จำนวน:

 

 

HUMASIS Dengue NS1 Antigen Test ชนิด Cassette

         เด็งกี่ไวรัส (Dengue virus) เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบว่าเป็นโรคที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการรุนแรงทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อก (shock) ได้ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นพื้นที่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2561 (ณ เดือน กันยายน) ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก 57,129 คน ซึ่งมากกว่าปี 2560 ถึง 152.7% และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิ้นปี

         Dengue virus เป็นเชื้อที่ติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ เชื้อเด็งกี่ไวรัสมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือ Dengue virus type 1 (DENV-1), DENV-2, DENV-3, และ DENV-4 โดยผู้ป่วยสามารถติดเชื้อ Dengue virus ได้ทุกสายพันธุ์ แต่เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อเด็งกี่ไวรัสต่างสายพันธุ์เป็นครั้งที่สอง อาจทำให้ภูมิต้านทานของเราไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้สมบูรณ์ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรกได้

สามารถตรวจวินิจฉัยหาแอนติเจนของเชื้อ Dengue virus จาก NS1 antigen ตั้งแต่วันแรกที่เกิดอาการไข้เลือดออกได้

 

รายละเอียดสินค้า

- ขนาดบรรจุ 25 ชุดตลับทดสอบ/กล่อง (Cassette)

- สามารถตรวจวินิจฉัยหาแอนติเจนของเชื้อ Dengue virus จาก NS1 ตั้งแต่วันแรกนับตั้งแต่มีอาการไข้

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485, CE Mark ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ จำนวน 25 ชุดทดสอบ

Assay buffer 1 ขวด

Disposable Capillary tube ขนาด 100 ul

Disposable Capillary tube ขนาด 10 ul

 

 

หลักการชุดตรวจ : Immunochromatograhpic assay
            สิ่งส่งตรวจ :Whole blood, Serum, Plasma สามารถใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA, Heparin และ Sodium citrate ได้

 

คุณลักษณะของชุดตรวจ

Dengue NS1 Antigen Test (evaluation withvirus culture/RTPCR)

o   Sensitivity : 97.9%

o   Specificity : 99.0%

o   Accuracy : 98.6%

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,549