ชุดตรวจโรคเอดส์และมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว

 

 

 

ชุดตรวจโรคเอดส์และมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว

(Asan Easy Test FIV/FeLV)

 

ชุดตรวจโรคเอดส์และมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว (Asan Easy Test FIV/FeLV)

General Information :
- โรคเอดส์แมวเกิดจาก Feline immunodifficiency virus (FIV) หรือ feline lentivirus เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคภูมิ
ต้านทานบกพร่องในแมว แพะ แกะ และม้า สามารถติดต่อจากการสมผัสโดยตรงกับแมวที่เป็นโรคจากแผลที่ถูกกัด หรือจากการกินอาหารร่วมกันในภาชนะเดียวกัน ทางรก น้ำนม และทางเพศสัมพันธ์
- โรงมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว เกิดจาก Feline Leukemia Virus (FeLV) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในแมว และเนื้องอกอวัยวะต่างๆ แมวจะมีอัตราการติดเชื้อ
สูงโดยเฉพาะในแมวที่เลี้ยงรวมกันหลายตัวและเลี้ยงแบบปล่อย แต่อัตราการตายต่ำ ยกเว้นในลูกแมวเท่านั้นที่มีอัตราการตายสูง ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงและทางอ้อมกับแมวที่เป็นโรคหรือเชื้อโรคในสิ่งขับถ่ายของแมวที่ขับออกมา และสามารถติดต่อได้ทางรก น้ำนม และการให้เลือด

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดี้ของ Feline immunodifficiency virus (FIV) และ Feline Leukemia Virus (FeLV) ในแมว โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- Sensitivity : FIV 95.71% , FeLV 98.7%
- Specificity : FIV 99.00% FeLV 99.00%

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,398