ชุดตรวจโรคเอดส์แมว

 

 

 

ชุดทดสอบโรคเอดส์แมว

Asan Easy Test FIV

 

ชุดทดสอบโรคเอดส์แมว (Asan Easy Test FIVGeneral Information)

 

- เกิดจาก Feline immunodifficiency virus (FIV) หรือ feline lentivirus เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคภูมิ
ต้านทานบกพร่องในแมว แพะ แกะ และม้า
- ติดต่อจากการสมผัสโดยตรงกับแมวที่เป็นโรคจากแผลที่ถูกกัด หรือจากการกินอาหารร่วมกันในภาชนะเดียวกัน ทางรก น้ำนม และทางเพศสัมพันธ์

 

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดี้ของ Feline immunodifficiency virus ในแมว โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

 

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- Sensitivity 96.15%
- Specificity 99.0%

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,398