เครื่องตรวจความเข้มข้นของเลือด VERI-Q

 

 

 

ชุดตรวจความเข้มข้นของเลือด

VERI-Q RED Hemoglobin Test Strip

ราคาขาย
4,000 THB
จำนวน:

 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินจากเลือด สำหรับผู้บริจาคโลหิต และวัดค่าปริมาณฮีโมโกลบินแล้วรายผลในหน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

 

คุณลักษณะทั่วไป

1) แผ่นตรวจบรรจุในขวดที่มีสารดูดความชื้น
2) ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA 2 ก้อน

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1)ใช้หลักการตรวจวัด Optical method of the reflectance
2) แผ่นตรวจฮีโมโกลบินใช้เลือด 7 ไมโครลิตร
3) ใช้ตัวอย่างเลือดครบส่วนหลอดเลือดฝอย และ หลอดเลือดดำ ( EDTA และ Lithium Heparin )
4) สามารถตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินได้ตั้งแต่ 5 – 25 กรัมต่อเดซิลิตร
5) เครื่องตรวจมีหน่วยความจำ 500 ค่า
6) การ Calibrate ใช้วิธี Code chip
7) รายงานผลการตรวจภายในเวลา 5 วินาที
8) สามารถรายงานค่าฮีมาโตคริทได้ ( ขณะตรวจวัด)

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


Visitors: 241,546