ปากกาสำหรับเจาะเลือด

 

 

 

ปากกาเจาะปลายนิ้ว

 

       รายละเอียดปากกาเจาะปลายนิ้ว 

   1. ใช้กับเข็มเจาะปลายนิ้ว
   2. สามารถปรับระดับความลึกได้ 7 ระดับ
   3. ใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยด้วยระบบ ejection

Visitors: 208,669