เข็มเจาะเลือด

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

 

   วัตถุประสงค์

   - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว


   คุณสมบัติทั่วไป

   - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด

Visitors: 208,671