เข็มเจาะเลือด

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

 

 

   วัตถุประสงค์

   - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว


   คุณสมบัติทั่วไป

   - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด

 

     คำเตือน

    - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

    - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

    - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

Visitors: 241,534