ชุดตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ Blue Cross (Cassette)

 

 

 

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ

HAV IgM / IgG Cassette

 

       

        เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็วเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด IgM ในซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


Product Information :


- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ซีรัม / พลาสมา
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 30 mIU/ml
-Sensitivity >96%
-Specificity >99%

 

Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ Blue Cross HAV IgM
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532