ชุดตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Blue Cross (Cassette)

 

 

 

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี

Cassette


 

 

        ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดตับอักเสบได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง และสามารถนําไปสู่โรคตับแข็ง มะเร็งตับ และตับวายได้ ความรุนแรงของไวรัสชนิดนี้คือ เป็นตับอักเสบเรื้อรังมากกว่าชนิดอื่น และยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ ทำได้ก็เพียงการให้ยาลดไวรัสและป้องกันการเกิดมะเร็งตับเท่านั้น

ปัจจัยเสี่ยงและการติดต่อ

• ประวัติได้รับเลือด พลาสมา ซีรั่ม หรือเกล็ดเลือด โดยเฉพาะได้รับก่อนปี พ.ศ. 2533
• ผู้ที่ติดยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
• ประวัติการฟอกไต ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
• การสัก เจาะตามร่างกาย การเจาะหู
• การรักษาตามพื้นบ้าน การฉีดยากับหมอเถื่อน
• ผู้ที่สำส่อนทางเพศ หรือ รักร่วมเพศ
• ติดต่อจากมารดา

 

Propose : เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป ชนิดการทดสอบแบบรวดเร็ว เชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี ในซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


Product Information :


- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ซีรัม / พลาสมา
- Sensitivity : >96%
- Specificity : >98%

 

Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ Blue Cross HCV
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,548