ชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี Cassette

 

 

ชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี 

Cassette

 

 

       

     เป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกัน (antibody) ต่อเชื้อ Hepatitis B virus surface antigen ในซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


Item : HBs Ab

Sample : Serum / Plasma
Detection Limit : 30 mIU/ml
Sensitivity : 99%
Specificity : >99%


Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ Blue Cross HBsAb
- หลอดสำหรับหยดตัวอย่าง
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 208,664