ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี Blue Cross (Stri)

 

 

 

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี Strip

(Hepatitis B Virus)

 

 

      ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus) เป็นไวรัสที่สำคัญที่สุด พบได้ 5% ของประชากร หรือ มากกว่า 3 ล้านคน ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ จากหลักฐานการศึกษาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งตับ ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในคนไทย โรคนี้ สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และน้ำหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
      • การติดต่อจากมารดาสู่ทารก โดยการติดเชื้อเกิดขณะคลอด หากการติดเชื้อเกิดภายในขวบปีแรก โอกาสเป็นตับอักเสบเรื้อรังสูงกวา 90%
      • การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดได้ง่ายกว่า HIV มากกว่า 100 เท่า
      • การติดต่อทางเลือด
      • การสัก เจาะ หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การฝังเข็ม
      • การติดเชื้อในผู้ป่วยฟอกไต
      • ใช้แปรงสีฟันร่วมกัน มีดโกน ที่ตัดเล็บ
      • ถูกเข็มตำจากการทำงาน
      • โดยการสัมผัสกับ เลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล

 

Propose : เป็นชุดตรวจการติดเชื้อ Surface antigen ของไวรัสตับอักเสบบี ใน Serum หรือ Plasma โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


Product Information :

- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ซีรัม / พลาสมา
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 1 ng/ml
- Sensitivity: >99.0%
- Specificity : >99.0%


Materials and Methods :

- แถบทดสอบ Blue Cross HBsAg
- คู่มือการใช้งาน

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,549