เข็มเจาะเลือด

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

Twist Top Lancets  

ราคาปกติ
250 THB
ราคาขาย
120 THB
จำนวน:

 

      

 

      วัตถุประสงค์

    - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว

 

      คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด

 

      คุณลักษณะเฉพาะ

    - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ขนาดเข็มเบอร์ 28 G 

    - ทำให้ปลอดเชื้อโดยรังสีแกมมา

    - มีที่หุ้มจับด้วยพลาสติก

    - สามารถใช้กับปากกาเจาะเลือด ยี่ห้อ Auto lancet หรืออื่น ๆ

    - ขนาดบรรจุพร้อมชุดตรวจน้ำตาล 10 ชิ้น

 

      คำเตือน

    - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

    - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

    - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

 

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 241,549