เข็มเจาะเลือด

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

Twist Top Lancets  

      

 

      วัตถุประสงค์

    - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว

 

      คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด

 

      คุณลักษณะเฉพาะ

    - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ขนาดเข็มเบอร์ 28 G 

   - ทำให้ปลอดเชื้อโดยรังสีแกมมา
   - มีที่หุ้มจับด้วยพลาสติก
   - สามารถใช้กับปากกาเจาะเลือด ยี่ห้อ Auto lancet หรืออื่นๆ
   - ขนาดบรรจุพร้อมชุดตรวจน้ำตาล 10 ชิ้น

 

      คำเตือน

     - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

    - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

    - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

 

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 208,671