แถบตรวจน้ำตาล AGM3000

 

 

 

แถบตรวจน้ำตาล 

Strips GlucoDr Plus

ราคาขาย
400 THB
จำนวน:
 
   
         แถบตรวจน้ำตาล
  • แผ่นทดสอบเป็นชนิด แผ่นทดสอบ ( Test Strip)
  • ขนาดบรรจุ 25 ชิ้นต่อขวด  บรรจุในภาชนะที่มีสารกันชื้น
  • พกพาสะดวก พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์
 
         การเก็บรักษา 
  • เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงการแสงแดดและความชื้น
  • ไม่ควรเปิดภาชนะบรรจุทิ้งไว้
  • แถบตรวจมีอายุการใช้งาน 4 เดือน นับจากการเปิดภาชนะบรรจุครั้งแรก

 

 

     คำเตือน สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน 

   - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัย 

     รักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

   - ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

   - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์

     หรือบุคลากรทางการแพทย์    

 

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 218,398