เครื่องตรวจน้ำตาล ในเลือด AGM3000

 

 

 

ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

เครื่องตรวจน้ำตาล

GlucoDr Plus AGM 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาปกติ
3,000 THB
ราคาขาย
1,800 THB
จำนวน:

 

   เครื่องตรวจน้ำตาล

   รายละเอียดสินค้า

1. เครื่องตรวจระดับน้ำตาล Gluco.Dr Plus AGM-3000 1 เครื่อง
2. แผ่นทดสอบเป็นชนิด แผ่นทดสอบ ( Test Strip) ขนาดบรรจุ 25 ชิ้นต่อขวด บรรจุในภาชนะที่มี
    สารกันชื้น
3. เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้นพร้อมปากกาเจาะปลายนิ้ว
4. พกพาสะดวก พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์


  คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นชุดการตรวจทดสอบเพื่อหาระดับน้ำตาลGlucose ในเลือดฝอย( Capillary ), 
  หลอดเลือดดำ ( Veins ) และเส้นเลือดแดง (Arterial)
- ชุดทดสอบผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 15197, ISO 13485, US FDA
  และ CE Mark


  คุณสมบัติเครื่องตรวจน้ำตาล Gluco.Dr Plus AGM-3000
- ใช้หลักการวัดแบบ Electrochemical biosensor
- ขั้วอิเล็กโทรดทำด้วยทองคำ
- ใช้เวลาในการอ่านผล 5 วินาที


  แถบทดสอบของเครื่องตรวจน้ำตาล Gluco.Dr Plus AGM-3000
- ใช้เอนไซม์ Glucose Dehydrogenase ( FAD ) ซึ่งมีความจำเพาะกับ
  น้ำตาลกลูโคส และออกซิเจนไม่รบกวนปฏิกิริยาการตรวจ

 

    คำเตือน สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน 

   - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัย

     รักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

   - ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

   - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์

     หรือบุคลากรทางการแพทย์         

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 218,398