ชุดตรวจหามอร์ฟีนในปัสสาวะ Cassette

 

 

 

ชุดตรวจแบบเร็วเชิงคุณภาพ

ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีนในปัสสาวะ

Morphine Cassette

 

       

     เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหามอร์ฟีนในปัสสาวะ ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 300 ng/ml ขึ้นไป โดยใช้หลักการ Competitive Immunochromatographic assay


Product Information :
- ใช้งานง่าย ให้ผลชัดเจน
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ปัสสาวะ
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 300 ng/ml
- Sensitivity & Specificity >99%
- ให้ผลเร็วภายใน 5 นาที

Materials and Methods :
- แถบทดสอบ Blue Cross Morphine
- คู่มือการใช้งาน

 

 

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532