ชุดตรวจเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข (โรคไวรัสลำไส้อักเสบ)

 

 

 

ชุดตรวจเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข

(โรคไวรัสลำไส้อักเสบ)

 


โรคลำไส้อักเสบในสุนัข

   - เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัส (รุนแรง) โคโรน่าไวรัส (ไม่รุนแรง)  หากติดเชื้อพาร์โวไวรัส ร่วมกับ โคโรน่าไวรัส อาจทำให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น
   - มักเป็นในสุนัข 2-6 เดือน โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่ได้ทำวัคซีนลำไส้อักเสบ หรือ สุนัขที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไม่เพียงพอ
   - สุนัขที่ถูกเลี้ยงรวมกันจำนวนมาก มีพยาธิในลำไส้ มีความเครียด จนภูมิคุ้มกันลดลง
   - การติดต่อ เกิดจากการ กินหรือเลียสารคัดหลั่ง และสิ่งขับถ่ายจากสุนัขตัวที่เป็นโรค ได้แก่ อุจจาระ (มากที่สุด) ปัสสาวะ น้ำลาย

 

   เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็น อุจจาระ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay 

 

Product Information :

- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : อุจจาระ
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 10 HAU/ml
- Sensitivity 99.5%
- Specificity 97.9%

 

Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Parvo
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- Swab สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,398