ชุดตรวจโรคไข้หัดสุนัข

 

 

 

ชุดตรวจโรคไข้หัดสุนัข

(ชุดตรวจไวรัส Distemper)

โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper)

   - เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เกิดจากไวรัส ชนิด canine distemper virus
   - เป็นโรคติดเชื้อที่พบอาการได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ทั้งในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และผิวหนัง โดยการเกิดโรคมักจะรุนแรง อัตราการตายสูง
   - พบมากในลูกสุนัขช่วงอายุ 2-6 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ลดลง
   - การติดต่อของเชื้อ โดยการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนในอากาศเข้าไป หรือสามารถติดต่อได้จากการ สัมผัสโดยตรงจากสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา อุจจาระ หรือ ทางปัสสาวะ

 

    เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของไวรัส Distemper ในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็น สารคัดหลั่งของร่างกาย เช่น เมือกตา (eye mucus) น้ำมูก (nasal discharge) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

 

Product Information :

- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เมือกตา (eye mucus)/ น้ำมูก (nasal discharge)
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 102.8 TCID50/ml
- Sensitivity 98.0%
- Specificity 97.0%

 

Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Distemper
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- Swab สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

 

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 218,397