ชุดตรวจการตกไข่

 

 

 

ชุดตรวจการตกไข่

Blue Cross LH Strip

 

 

         เป็นชุดตรวจการตกไข่ โดยการตรวจฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH) ในปัสสาวะ เพื่อประเมินเวลาและเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ หลักการที่ใช้คือ Immunochromatographic assay

   คุณลักษณะ
- ใช้งานง่าย ให้ผลชัดเจน
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ปัสสาวะ
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 25 mIU/ml
- Sensitivity & Specificity >99%
- ให้ผลภายใน 10 นาที
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2012+AC 2012
  และ ISO 9001:2008


  อุปกรณ์
- แถบทดสอบ Blue Cross LH
- คู่มือการใช้งาน

 

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,534