ชุดตรวจการตั้งครรภ์ Blue Cross hCG Strip

 

 

 

ชุดตรวจการตั้งครรภ์

Blue Cross hCG Strip

 

ชุดตรวจการตั้งครรภ์

Blue Cross HCG

Blue Cross hCG strip เป็นแถบทดสอบการตั้งครรภ์ ขั้นตอนเดียว โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพแบบเร็ว โดยตรวจหาของฮอร์โมน hCG (human Chorionic Gonadotropin) ในปัสสาวะ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พบในสตรีตั้งครรภ์ สามารถตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนได้ตั้งแต่ 25 mIU/ml ขึ้นไป

 

 HCG babi test

      คุณลักษณะ
   - ใช้งานง่าย ให้ผลชัดเจน
   - สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ปัสสาวะ
   - ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 25 mIU/ml
   - Sensitivity & Specificity >99 %
   - ให้ผลภายใน 5 นาที

   - ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 13485:2012+AC 2012 และ ISO 9001:2008

 

      อุปกรณ์

   - ชุดทดสอบ HCG babi test  1  ชุดต่อกล่อง
   - คู่มือการใช้งาน

    

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532