ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด

 

Ø Sales Representative

คุณสมบัติดังนี้ :
1. วุฒิปริญญาตรี
2. เพศ ชาย/หญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ขยัน และมีความรับผิดชอบ   สูง
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็น พิเศษ
6. มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่

Ø Sales Manager

คุณสมบัติดังนี้ :

  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  2.  เพศ ชาย/หญิง
  3.  ประสบการณ์ด้านงานขายและดูแลทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
  4. เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ขยัน และมีความรับผิดชอบสูง
  5. อายุไม่เกิน 40 ปี
  6. มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่

 

ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายบุคคลหรือ คุณณรงค์ ฉั่วมานะสวัสดิ์  โทรศัพท์ 081 8312426
บริษัท ลาโบตรอน จำกัด

56/38-39 ซอยรามอินทรา34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02 362 4568-9

 

โทรสาร 02 362 4567
มือถือ 081 831 2426
www.labotron.co.th
E-mail: narong@labotron.co.th

Visitors: 203,904