แถบตรวจน้ำตาล

 

 

 

 แถบตรวจน้ำตาล

Strips GlucoDr Auto

 

      แถบตรวจน้ำตาล
  • แผ่นทดสอบเป็นชนิด แผ่นทดสอบ ( Test Strip)
  • ขนาดบรรจุ 25 ชิ้นต่อขวด  บรรจุในภาชนะที่มีสารกันชื้น
  • พกพาสะดวก พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์
 
        การเก็บรักษา
  • เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงการแสงแดดและความชื้น
  • ไม่ควรเปิดภาชนะบรรจุทิ้งไว้
  • แถบตรวจมีอายุการใช้งาน 4 เดือน นับจากการเปิดภาชนะบรรจุครั้งแรก

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 210,164