ปากกาสำหรับเจาะเลือด

 

 

 

ปากกาเจาะปลายนิ้ว

 

 

 

       รายละเอียดปากกาเจาะปลายนิ้ว SteriLance LDE

   1. ใช้กับเข็มเจาะปลายนิ้วเช่น twist top lancet
   2. สามารถปรับระดับความลึกได้ 6 ระดับ
   3. ใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยด้วยระบบ ejection

 

    คำเตือน

   - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

   - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

   - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 214,088