ปากกาสำหรับเจาะเลือด

 

 

 

ปากกาเจาะปลายนิ้ว

 

 

 

        รายละเอียดปากกาเจาะปลายนิ้ว SteriLance LDE

   1. ใช้กับเข็มเจาะปลายนิ้วเช่น twist top lancet
   2. สามารถปรับระดับความลึกได้ 6 ระดับ
   3. ใช้งานง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยด้วยระบบ ejection

 

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

Visitors: 210,164