เข็มเจาะเลือด

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

Twist Top Lancets     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน

-ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

-ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

-ควรทิ้งเข็มที่ใช้ล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

"อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

 

                                                                                     ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visitors: 203,904