เข็มเจาะเลือด

 

 

 

 

เข็มสำหรับเจาะเลือดจากปลายนิ้ว

Twist Top Lancets     

  

     วัตถุประสงค์

   - เพื่อใช้เจาะโลหิตจากปลายนิ้ว


     คุณสมบัติทั่วไป

   - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ใช้คู่กับปากกาเจาะเลือด


     คุณลักษณะเฉพาะ

   - เป็นเข็มเจาะโลหิตแบบชนิดตัดปลายแหลมคม ขนาดเข็มเบอร์ 28 G
   - ทำให้ปลอดเชื้อโดยรังสีแกมมา
   - มีที่หุ้มจับด้วยพลาสติก
   - สามารถใช้กับปากกาเจาะเลือด ยี่ห้อ Auto lancet หรืออื่นๆ
   - ขนาดบรรจุพร้อมชุดตรวจน้ำตาล 10 ชิ้น

  

     คำเตือน

   - ก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

   - ห้ามนำเข็มสำหรับเจาะเลือดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

   - ควรทิ้งเข็มที่ใช้แล้วในกล่องสำหรับทิ้งวัสดุมีคม 

   "อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน"

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.196/2558

 

 

Visitors: 214,087