รุ่น Cybow R50

 

 

 

เครื่องตรวจแถบปัสสาวะ

รุ่น Cybow R50

 

       

      Cybow R-50

  • เป็นเครื่องแบบ Automatic Analyzer Reader
  • ตรวจวัดได้ความเร็วสูงสุด 50 รายต่อชั่วโมง
  • มี printer ในตัว และหน้าจอการแสดงผลแบบ LCD
  • ใช้งานง่ายและสะดวก
  • สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ (LIS,HIS)
  • ใช้ได้กับแถบตรวจปัสสาวะ Cybow 2GP,3,4SG,5,6SG,7L,11 และ 2AC

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,532