วิธีการชำระเงิน

 

      ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ลาโบตรอน จำกัด แล้วส่งหลักฐาน

การโอนเงินมาที่  narong@labotron.co.th หรือ โทร 081-831-2426

 

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 088-1-05980-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 076-3-02470-9
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 187-30-8-0707

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 214,089