ชุดตรวจระดับไขมันในเลือด MultiCare In

  

 

ชุดตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด MultiCare In

ใช้เทคโนโลยีการตรวจ 2 แบบ คือ Amperometric และ Reflectometric

 ชุดตรวจระดับไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือด สามารถตรวจได้ 3 ชนิดในเครื่องเดียว ตามแถบตรวจที่ใช้          

      ได้แก่     1. ตรวจระดับไขมัน คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

                    2. ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอรไรด์ (Triglycerides)

                    3. ตรวจระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose)

 

    สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

 

คำเตือน

-ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินนิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

-ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติ  ตามทุกครั้ง

-หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

                                                                             ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 194/2558

 
Visitors: 203,904