ชุดตรวจระดับไขมันในเลือด MultiCare In

 

   ชุดตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด MultiCare In

   ใช้เทคโนโลยีการตรวจ 2 แบบ คือ Amperometric และ Reflectometric

   ชุดตรวจระดับไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือด สามารถตรวจได้ 3 ชนิดในเครื่องเดียว ตามแถบตรวจที่ใช้          

      ได้แก่     1. ตรวจระดับไขมัน คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

                    2. ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอรไรด์ (Triglycerides)

                

    สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

 

       คำเตือน

    - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินนิจฉัยรักษาโรค หรือสั่งยา            ด้วยตนเอง

    - ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

    - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์หรือ                  บุคลากรทางการแพทย์               

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 194/2558

Visitors: 214,088