แถบตรวจ Multi Care In Cholesterol Strip

 

 

 

แถบตรวจระดับไขมัน

ชนิดคลอเลสเตอรอล Multi Care In

 

ราคาขาย
1,400 THB
จำนวน:

 

   

   แถบตรวจระดับไขมัน ชนิด คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ใช้กับเครื่อง MultiCare In

   - ทราบผลภายในระยะเวลา 30 วินาที

   - ใช้เลือดเพียง 10 ไมโครลิตร

 

   **อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 241,546