แถบตรวจ Multi Care In Triglycerides Strip

 

 

แถบตรวจระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์

Multi Care In

 

ราคาขาย
1,400 THB
จำนวน:

 

 

   แถบตรวจระดับไขมันชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ใช้กับเครื่อง MultiCare In

- ทราบผลภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที

- ใช้เลือดเพียง 10 ไมโครลิตร

 

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 241,546