เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน

ในเลือดชนิดพกพา

MedChoice MD300C

 

ราคาปกติ
2,675 THB
ราคาขาย
1,926 THB
จำนวน:

 

 

 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา MedChoice MD300C   

    - ด้วยขนาดที่เล็กสะดวกต่อการพกพา

    - ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง

    - หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LED ง่ายต่อการอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

    - มีสัญลักษณ์เตือนที่หน้าจอเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

 

      ** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.193/2558

Visitors: 241,549