เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด All Digital Pulse Oximeter MD300C13

    - ด้วยขนาดที่เล็กสะดวกต่อการพกพา

    - ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 ก้อน สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง

    - หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LED ง่ายต่อการอ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน

    - มีสัญลักษณ์เตือนที่หน้าจอเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

 

      *** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

                                                                                               ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.193/2558

Visitors: 203,904