เครื่องติดตามสัญญาณชีพ

 

 

เครื่องติดตามการทำงานของ

หัวใจและสัญญาณชีพ

 

 

       เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิตแบบภายนอก อัตราการหายใจและอุณหภูมิของร่างกาย สามารถใช้งานได้กับผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ เลือกหน้าจอแสดงผลได้ 6 รูปแบบ เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 7 วัน ใช้งานง่าย มีความถูกต้องแม่นยำสูง

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 
Visitors: 241,549