แถบตรวจโปรตีนและน้ำตาล

          แถบตรวจปัสสาวะ Cybow 2 AC Strip

   

  แถบตรวจปัสสาวะ Cybow 2 AC Strip ใช้ตรวจหาค่า Microalbumin และ Creatinine ในปัสสวะ

 

***อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

                                                                        ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557     

สินค้าพร้อมจำหน่าย

จัดส่งภายใน: 1-2 วัน


   
Visitors: 203,904