แถบตรวจโปรตีนและน้ำตาล

 

 

แถบตรวจปัสสาวะ

Cybow 2 AC Strip

   

 

   แถบตรวจปัสสาวะ Cybow 2 AC Strip ใช้ตรวจหาค่า Microalbumin และ Creatinine ในปัสสาวะ

 

        **อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

   สินค้าพร้อมจำหน่าย

   จัดส่งภายใน: 1-2 วัน

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 220,330