เครื่องตรวจไขมัน ในเลือด MutiCareIn

 

 

 

ชุดตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

MutiCare In 3 in 1

ราคาปกติ
10,000 THB
ราคาขาย
6,000 THB
จำนวน:


คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • ชุดตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดMultiCare In ใช้เทคโนโลยีการตรวจ 2 แบบ คือ Amperometric และ Reflectometric ชุดตรวจระดับไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือด สามารถตรวจได้ 3 ชนิดในเคร...

  • แถบตรวจระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ Multi Care In

  • แถบตรวจระดับไขมัน ชนิดคลอเลสเตอรอล Multi Care In
Visitors: 214,088