ชุดเครื่องตรวจระดับไขมันในเลือด


  • DSC07938.jpg
    ชุดตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดMultiCare In ใช้เทคโนโลยีการตรวจ 2 แบบ คือ Amperometric และ Reflectometric ชุดตรวจระดับไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือด สามารถตรวจได้ 3 ชนิดในเ...

  • tgstrips1._multicarein-triglyceride-strips.jpg
    แถบตรวจระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์Multi Care In แถบตรวจระดับไขมันชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ใช้กับเครื่อง MultiCare In -ทราบผลภายในระยะเวลาเพียง 30 วินา...

  • multicare_cholesterol5_mid.jpg
    แถบตรวจระดับไขมันชนิดคลอเลสเตอรอล Multi Care In แถบตรวจระดับไขมัน ชนิด คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) ใช้กับเครื่อง MultiCare In -ทราบผลภายในระยะเวลา 30 วินาที -ใช้เลือดเพียง...

ชุดตรวจวัดระดับไขมันในเลือด MutiCare In 3 in 1

Visitors: 203,904