เครื่องตรวจน้ำตาล ในเลือด AGM4000

 

 

ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

เครื่องตรวจน้ำตาล

 

GlucoDr Auto A AGM 4000

 

                                       

ดาวน์โหลด รายละเอียดสินค้า

ราคาปกติ
3,000 THB
ราคาขาย
1,800 THB
จำนวน:

เครื่องตรวจน้ำตาล 


รายละเอียดสินค้า
1. เครื่องตรวจน้ำตาล Gluco.Dr auto A AGM-4000 1 เครื่อง
2. แผ่นทดสอบเป็นชนิด แผ่นทดสอบ ( Test Strip) ขนาดบรรจุ 25 ชิ้นต่อขวด บรรจุในภาชนะที่มี
สารกันชื้น
3. เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้นพร้อมปากกาเจาะปลายนิ้ว
4. พกพาสะดวก พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์


คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นชุดการตรวจทดสอบเพื่อหาระดับน้ำตาลGlucose ในเลือดฝอย( Capillary ),
หลอดเลือดดำ ( Veins ) และเส้นเลือดแดง (Arterial)
- ชุดทดสอบผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 15197, ISO 13485, US FDA
และ CE Mark


คุณสมบัติเครื่องตรวจน้ำตาล Gluco.Dr auto AGM-4000
- ใช้หลักการวัดแบบ Electrochemical biosensor
- ขั้วอิเล็กโทรดทำด้วยทองคำ
- ใช้เวลาในการอ่านผล 5 วินาที


แถบทดสอบของเครื่องตรวจน้ำตาล Gluco.Dr auto AGM-4000
- ใช้เอนไซม์ Glucose Dehydrogenase ( FAD ) ซึ่งมีความจำเพาะกับ
น้ำตาลกลูโคส และออกซิเจนไม่รบกวนปฏิกิริยาการตรวจ

 

    คำเตือน สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน 

   - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัย

     รักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

   - ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

   - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์

     หรือบุคลากรทางการแพทย์                                                                                            

 

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557

Visitors: 218,397