ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด GlucoDr Plus AGM 3000

   

     ชุด เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยตนเอง  ประกอบด้วย

              1. เครื่องตรวจระดับน้ำตาล AGM 3000 1 เครื่อง

              2. แถบตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น จำนวน 1 ขวด

              3. ปากกาสำหรับเจาะเลือด 1 ชิ้น

              4. เข็มสำหรับเจาะเลือด จำนวน 10 ชิ้น  

 

    คำเตือน สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน 

   -ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่ง   

    ยาด้วยตนเอง

   -ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

   -หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากร

    ทางการแพทย์                                   

                                                                                                       ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 509/2557                                                       

Visitors: 203,904