ติดต่อเรา 

        ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เช่น เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจไขมันในเลือด ชุดตรวจหายาเสพติด ชุดตรวจการตั้งครรภ์ การตกไข่ เป็นต้น

        สินค้าที่จำหน่ายใน Labotronshop นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทในเครือ ลาโบตรอนกรุ๊ป ที่ก่อตั้งและดำเนินงานโดยนักเทคนิคการแพทย์ เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งสินค้าผ่านการคัดสรรและตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมรับประกันคุณภาพของสินค้าทุกรายการ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

 

 

Visitors: 241,546